Hendrik Biebouw en het vergane schip de Zuytdorp

Zuid-Afrika staat deze maanden volop in de belangstelling: het Rijksmuseum opent een tentoonstelling Goede Hoop? Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 en in het West-Fries museum in Hoorn is een foto-tentoonstelling Uitgestoten nazaten van de compagnie. Over het laatste schreef Dirk Vlasblom een indrukwekkend artikel, wat ik met veel belangstelling heb gelezen. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/13/uitgestoten-nazaten-van-de-compagnie-6159967-a1541177 . Net als in dit artikel wordt van de zoon van Willemijn, een van de karakters in mijn boek, vermoed dat hij een genetische ziekte in Australië heeft geïntroduceerd. Hij is een bekende Afrikaner in de geschiedenis geworden, Hendrik Biebouw. Hij wordt als de vader van de Afrikaners beschouwd door zijn uitspraak: ‘Ik ben een Afrikaner’. Of hij ook een overlevende van het vergane VOC-schip ‘Zuytdorp’ zou zijn? Het wordt door sommigen verondersteld, maar bewezen is het niet dat hij in Australië is gestrand. Het schilderij is van Adriaan de Jong (http://www.vochistory.org.au/zuytdorp.html)

De arts Geoffrey Dean was gefascineerd door de erfelijkheidsleer en bestudeerde de verspreiding van een genetische aandoening in een bepaalde omgeving. Bij zijn onderzoek werd duidelijk dat de tot dan toe onbekende porfyrie vooral in bepaalde bevolkingsgroepen voorkwam. Dean traceerde de stammoeders van dit afwijkend gen: Ariaan, haar zusje Willemijn, en haar neef Hendrik hebben de aandoening geërfd.

Toch heeft onderzoek niet uitgewezen dat de porfyrie-tak die onder de lokale Australische bevolking heerst, dezelfde is als die van Hendrik en zijn familie. Ook is niet bewezen dat Hendrik op de ‘Zuytdorp’ was meegevaren.

 

In mijn boek eindig ik met de uitspraak van Hendrik en de gevolgen van het incident, maar de veronderstellingen over zijn laatste lotgevallen, heb ik achterwege gelaten. Ik koos ervoor om vanuit het perspectief van Ariaan te vertellen en de zoon van haar zuster speelt hierbij slechts zijdelings een rol. Of Hendrik misschien een schipbreuk zou hebben overleefd, heeft zij niet geweten. Van de schermutseling waarbij Hendrik de bekende woorden uitsprak wel. Ieder leven is interessant. Ik heb geprobeerd alleen de schets van Ariaan en haar zuster Willemijn in te kleuren en Hendrik als neef en kind speelt daar natuurlijk een belangrijke zijdelingse rol bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *