Bijzondere woorden voor Het Suikervogeltje en Onder de Vlinderboom

Zeer vereerd voel ik me met zulke mooie woorden van een dierbare lezer:

“Na lezing van de Vlinderboom en Het Suikervogeltje is mijn kennis betreffende de geschiedenis van de VOC en WIC bijgesteld. Waarom?…….mijn trots op onze vaderlandse geschiedenis werd gevoed dat ons landje aan de Noordzee, door handelsgeest gedreven, de oceanen bevoer. Het tastbare van ‘onze’ overzeese gebieden heeft de wereld geerfd in de vorm van talrijke vestingen die bescherming bood tegen opstandelingen. Al die forten behoren nu tot beschermd erfgoed. De geschiedenis toont strijd en moedige volharding om het doel te bereiken. Rampspoed in natuurlijke vormen zoals schipbreuken, ziektes en muiterij weerhielden die drang niet tot blijven ontdekken ter verruiming van de VOC grenzen.

In bovenstaande wordt de aanwezigheid van de Hollandse vrouw nauwelijks of niet belicht. Vlinderboom en Suikervogeltje hebben mij de geschiedenis doen herzien en herbeleven. Mijn bewondering voor de rol van onze jonge Hollandse vrouwen in die brute, heroische mannenwereld van destijds. Zij hebben verdriet, pijn en stille acceptatie van vernederingen moeten ondergaan. In het bijzonder het vrouwelijke eigen,  innerlijke rechtsvaardigheidsgevoel en eerbaarheid,  heeft het superieure gedrag van de blanke oversheersers doen verzachten en smelten. Dit laatste ook mede  ter glorie en ten bate van de oorspronkelijke bewoners. De kiem van gelijkstelling der volkeren is hiermede gezaaid. De vrouw  is niet weg te cijferen, niet in het verleden en zeker ook niet in de toekomst.

In het Suikervogeltje heb ik Ariaan lief, mijn respect voor Klaas en bewondering voor Hendrik. Hendrik, de hollandse zoon van Willemijn die trots is op het Afrikaner zijn.

Mijn bewondering voor Pauline Vijverberg die met haar geschiedschrijving de juiste weerspiegeling kaatst van de de verre oorden waar de VOC/WIC vlag hoog in top tot ver aan de horizon is te zien ter aanduiding van de Hollandse aanwezigheid .”

(foto van kunstwerk door Bjorn Duys)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *